BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS KOLLÉGIUMA

A forint születésnapjára

05Idén már 70 éves lesz a forint. Az EU csatlakozás idején még azt gondolhattuk, hogy csak néhány éve van hátra, de magas kora ellenére sem várható, hogy egyhamar nyugdíjba vonul. Születése idején 1946-ban, amikor az elinflálódott pengőt váltotta, még aranyalapú fizetőeszköz volt. Az akkori forint 0,0757575 gramm arannyal volt egyenértékű, azaz mai értéken számolva 750 forintot ért. A hetven év alatt, ahogyan a forint „öregedett”, egyre nagyobb címletek jelentek meg, az érmék és bankjegyek többször is új külsőt kaptak. Fiatalabb korában váltópénze is volt, a fillér, de ezeket az érméket még 1999-ben bevonták. A nemrég megjelent új húszezres is jelzi, hogy a forint várhatóan még sokáig velünk marad.

A mai magyar forint ugyan 1946-ban született, de igen előkelő patinás ősökkel rendelkezik. A magyarok már a XIV. században fizethettek forinttal. Az aranyforintot 1325-ben firenzei mintára Károly Róbert vezette be. Magyar nevét is innen kapta, a pénzérme latin neve ugyanis eredetileg florentinus, azaz „firenzei” volt. A magyar királyok a XVI. század közepéig verettek aranyforintot Körmöcbányán.

Amerika felfedezését követően a nagy mennyiségben beáramló újvilági ezüst következtében átalakultak az európai pénzrendszerek, de a forint ezt is túlélte, és ezüstpénzként újult meg. A tallér pénzrendszerben a féltalléros érme lett az ezüstforint. A Rákóczi-szabadságharc idején Magyarországnak saját pénzrendszere volt. A fejedelem aranyból dukátot, ezüstből forintot (féltallér), rézből polturákat veretett. Az ezüstforint eredetileg 40 rézpolturának felelt meg, de a rézpénz gyorsan elértéktelenedett.

Mária Terézia uralkodása alatt jelentős szerepet kapott a forint, azzal, hogy a pénzrendszer alapja lett. A királynő egységesítette a Habsburg Birodalom pénzrendszerét, és ehhez a délnémet államok is csatlakoztak. Megszületett a konvenciós forint, német nevén gulden, amely 60 krajcárral volt egyenértékű. Az 1848-49-es szabadságharc idején Kossuth Lajos pénzügyminiszter az ország gazdasági helyzetét önálló pénz kibocsátásával próbálta stabilizálni. A Kossuth-bankókat 1, 2, 5, 10 és 100 forintos címletekben hozták forgalomba.

A konvenciós forint 1857-ig maradt forgalomban. Ekkor váltotta az osztrák értékű forint. A decimális rendszerre való átállással a forint 100 krajcárral lett egyenértékű. Az új pénzrendszerben 1 és 2 forintos ezüstérmék mellett 4 és 8 forintos aranyérméket vertek. Az 1867-es kiegyezést követően a pénz neve osztrák-magyar forintra változott, és az érmék magyar felirattal is megjelentek. A forint 1892-ig volt forgalomban, amikor az ezüstalapú pénzrendszert az aranyalapú korona pénzrendszer követte.

A forintnak számos rokona volt vagy van ma is forgalomban több különböző európai és Európán kívüli országban. Forinttal fizettek például a délnémet államokban már a XVIII. század második felében, a lengyelországi Gdanskban a kért világháború között, Angliában a XIX. században és a XX. század első felében, valamint több volt angol gyarmaton, így például Ausztráliában, Dél-Afrikában, Új-Zélandon, a Fidzsi-szigeteken. Hollandiában és Írországban is forint volt az euró bevezetése előtt. A Holland Antillákon, Arubán és Surinamban jelenleg is használatban van.

Mit is kívánhatnánk egy ilyen szép születésnapra? Természetesen jó egészséget, hosszú életet, de mindenekelőtt minél jobb kondíciót, hogy a következő években ereje teljében legyen!

01

Károly Róbert aranyforintja

 

02

Mária Terézia ezüstforintja (1/2 tallér)

03

Rákóczi ezüstforintja (1/2 tallér)

04

10 forintos Kossuth-bankó

05

4 forintos aranypénz

 06

100 forintos bankjegy 1946-ból

 07

Badeni 2 gulden ezüstérme

 08

Angol 1 florin

 09

Dél-Afrika 1 florin

 10

Ausztrália 1 florin

 11

Fidzsi-szigetek 1 florin

 12

Új-Zéland 1 florin

 13

Írország 1 florin (2 shilling)

 14

Hollandia 1 gulden

 15

Aruba 5 gulden

 16

Holland Antillák 5 gulden

 17

Danzig (Gdansk) 5 gulden

 18

Suriname 1000 gulden

 

 

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Forint

http://www.doksi.hu/news.php?order=ShowArticle&id=783

http://lexikon.katolikus.hu/M/magyar%20p%C3%A9nzt%C3%B6rt%C3%A9net.html

http://www.eremshop.hu/tartalom/rakoczi_penz_kibocsatasa

https://www.ngccoin.com/price-guide/world/

Copyright © 2013. All Rights Reserved.