BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS KOLLÉGIUMA

Nem geológus, hanem fluidumos!

00Az elmúlt közel 20 évben a Vízmű egyik közkedvelt és közismert szakja volt a geológiai technikus, amely keretein belül több száz diák kapott technikusi oklevelet a hosszú évek alatt. Ezen végzettség birtokában az egykori vízműsök közül sokan a szakmában helyezkedtek el, amit többek között a visszajáró egykori diákjaink elmondásaiból tudunk.

A 2013/2014-es tanévtől azonban a frissen érkező, és a földtudományok iránt szomjazó ifjoncok megnevezése már fluidumkitermelő technikus lett (ráadásul az idei tanévben van az első végzős évfolyam is).
Vajon miben különbözik ez a furcsa elnevezésű szak a geológiai technikustól? A következőkben röviden erre próbálunk választ adni, egyúttal bemutatva az „új” szakirány tantárgyait és oktatóit is. Kalandra fel!

Nem írhatunk úgy a szakról, ha nem magyarázzuk meg azt a szót, amit csak kevesen ismernek, és valljuk be, igazán nincs is a köztudatban: fluidum.
A fluidum a földkéreg szilárd kőzeteiben felhalmozódó és tárolódó gáz (+gőz)- és cseppfolyós halmazállapotú ásványi nyersanyagok összefoglaló neve. A hétköznapi életben a kőolajat, a földgázt és a felszín alatti (réteg)vizek különféle típusait (pl. termálvíz) értjük ide. Na ugye, hogy ezek már ismerősek? A szóban forgó fluidumok hosszú évmilliók alatt alakulnak ki és halmozódnak fel, s az emberiség számára nélkülözhetetlenek. Gondoljunk csak arra, hogy Magyarország lakosságának nagy része felszín alatti rétegvizet fogyaszt, de említhetjük a benzint vagy a gázolajat is, amelyek nélkül szintén nehezen elképzelhető lenne az életünk (pontosabban az autónk élete).

01A fluidumok természetes úton nem kerülhetnek a felszínre (habár lehet rá egy-egy példa), mivel azok akár több ezer méteres mélységben tárolódhatnak különféle földtani képződményekben és szerkezetekben. Ezen fluidumtelepek vetületét valakiknek a felszínen meg kell keresni, le kell értük fúrni egy arra alkalmas mélyfúró berendezéssel és ki kell őket termelni egy jó hatásfokú és gazdaságos művelési móddal. A kialakított olaj-, gáz- vagy vízkútból felérkező fluidumok mennyiségét és áramlását különféle műszaki megoldásokkal szabályozni kell, majd azokat kezelni, szállítani (pl. csővezetékek), tárolni, majd végül felhasználni. Kik lehetnek azok a szakemberek, akik ezen tudás birtokában vannak? A válasz egyszerű: a fluidumkitermelő technikusok! A fent leírtakból láthatjuk, hogy alapvetően abban különbözik az új szak a régi geológustól, hogy a földtani ismeretek a képzésnek csak egy kisebb részét alkotják, a nagyobb súlyt a műszaki irányvonal képviseli.

A 4+1 éves képzés fő szakmai tantárgyi alappillérei: „Fúrási technológia” és „Termelési technológia” és az ezekhez kapcsolódó gyakorlatok (Veres Zsolt); „Gépelemek, géptan” (Dávid István); „Geológia” (Szenti Alexandra); „Gázipari technológia” és a hozzá kapcsolódó gyakorlat (Árgyelán János); „Energetikai berendezések” és a hozzá kapcsolódó gyakorlat (Veres Zsolt); „Foglalkoztatás I.” (Balogh Zsuzsanna, Tóth Elvira); „Foglalkoztatás II.” (Szenti Alexandra). Az imént felsorolt tantárgyak mellett az alsóbb évfolyamokban, valamint a szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelően még a következő tárgyakat tanulják fluidumosaink: „Szakrajz” (Szenti Alexandra, Dávid István), „Gazdasági és vállalkozási alapok” (Szenti Alexandra), „Munka- és környezetvédelem” (Veres Zsolt), „Áramlástani ismeretek” (Jurák Róbert). Az elméleti ismeretek természetesen gyakorlatokkal is társulnak, amelyeket külső telephelyeken oldunk meg (pl. Nagykanizsai SzC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája).

Számos kutató és szakember szerint a 21. század a kőolaj és az édesvíz évszázada lesz: egyelőre még a kőolaj desztillációjával nyert üzemanyagok lesznek gépeink fő mozgatói, s az édesvíz válhat az egyik legfontosabb ásványi nyersanyaggá, melyek létén (vagy hiányán) országok, régiók jövője, s megmaradása múlhat. Ezek után mindenki számára világossá válhat, hogy szükség van (és lesz is) a közeljövőben olyan szakemberekre (akár Magyarországon, akár külföldön), akik értenek a fent említett fluidumok felkutatásához és kitermeléséhez.

A szakról további részletek a Vízmű honlapjáról érhetők el:
http://vizmu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=818&Itemid=68

 

02030405

Copyright © 2013. All Rights Reserved.