BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS KOLLÉGIUMA

A tantestület névsora

Név

 

tantárgy

Balogh Zsuzsanna

 

angol nyelv

Baumanné Bodor Márta

 

építészeti szakmai tantárgyak

Benke Mária

 

földrajz, történelem

Bereczki Katalin

 

földméréstan szakmai tantárgyak

Bogdán Tamás

 

szakmai, építési gyakorlat

Bogdánné Gondi Melinda

 

magyar nyelv és irodalom

Borzován István

 

angol nyelv

Csicsek Annamária

 

magyar nyelv és irodalom

Csorba Viktor

 

vasútépítés

Csüllögné Petz Mónika

 

matematika

Dávid István

 

gépelemek, műszaki rajz

Dina Gáborné

 

anyagismeret, műszaki ábrázolás

Endrõdi Mónika

 

angol, matematika

Gecsei Lajos

 

építészeti szakmai tantárgyak

Gillich Zsolt

 

informatika

Gugyela Norbert

 

szakmai tantárgyak

Hankó András

 

automatika

Hrabovszki Edit

 

biológia, környezetvédelem

Hricajuk Tímea

 

testnevelés

Hricsovinyi Rita

 

német nyelv

Jurák Róbert

 

fizika

Kelemen Ferenc

 

gazdaságtan

Kesjár Mátyás

szakmai tantárgyak

Kisné Szörnyü Tünde

matematika

Dr. Kosáros Andrea

környezetvédelem, kémia, környezetvédelmi ökológus

Kovács Róbert

 

földmérési szakmai tantárgyak

Krupa Árpád

 

történelem

Laczó Szabolcs

 

testnevelés

Lőrinczy Árpád

 

informatika, matematika

Makra Krisztina

 

angol nyelv

Martinák Judit

 

szakmai tantárgyak

Metcalfe-Bodnár Tímea

 

testnevelés, angol nyelv

Müller Nóra

 

földmérési szakmai tantárgyak

Nagy János

 

földmérési szakmai tantárgyak

Novák Attila

 

rajz és vizuális kultúra

Novák Zoltán

 

statika, vasbetonszerkezetek és mélyépítés

Olasz Zsuzsanna

 

német nyelv

Pádi Zoltán

 

matematika

Roósz Judit

 

magyar nyelv és irodalom

Rung Attila

 

jogi ismeretek

Schnider György

építészeti elméleti tantárgyak

Seller Lászlóné

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Subasicz Imréné

 

fizika, matematika

Szenti Alexandra

 

földtani tudományok

Szépné Fejér Dina Zsuzsanna

 

kémia

Szűcs Lajos László

 

kémia, biológia

Tímár Tamás

testnevelés

Tóth Krisztián

szakmai tantárgyak

Tóth-Nagy Terézia

szakmai tárgyak

Török Antal

 

építészeti szakmai tantárgyak

Török Árpád

 

statika

Veres Zsolt 

 

földrajz, földtani tudományok

Virág Mihály

 

vízügyi szakmai tantárgyak

Copyright © 2013. All Rights Reserved.