BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS KOLLÉGIUMA

Szakjainkról bővebben

 

Fluidumkitermelő technikus

Kelet-Magyarországon egyedül a Vásárhelyi Pál Szakgimnáziumban zajlik fluidumkitermelő technikusi képzés. A felszín alatt található különféle kőzetek pórusaiban nagy mennyiségben tárolódnak úgynevezett fluidumok (pl. kőolaj, földgáz, termálvíz), amelyek elérése és kitermelése speciális berendezéseket és szakértő személyzetet igényelnek. A fluidumkitermelő technikusok képzésében kiemelt helyet foglalnak el a földtani, a mélyfúrási és termelési, valamint a gépészeti-műszaki ismeretek is. Az elméleti és gyakorlati képzés végén, a technikusi oklevél birtokában diákjaink elhelyezkedési esélyei kiválóak, hisz a 21. században egyre jobban felértékelődik a felszín alatti vizek (pl. termálvíz és geotermikus hasznosításai, ivóvíz) szerepe és jelentősége. Kelleni fognak az olyan szakemberek, akik tudásuk birtokában értenek ezen fluidumok eléréséhez (mélyfúrás), kitermeléséhez, tárolásához, szállításához és hasznosításához is. A technikusi elvégzése után több diákunk a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán folytatja tanulmányait, mint földtudományi-, olaj- vagy gázmérnök.

További részletek >>


Földmérő és térinformatikai technikus

A földmérés a helymeghatározás és a térképkészítés tudománya. Ma már precíz elektronikus műszerekkel, műholdas technológiákkal digitális térképek készülnek. A térinformatika a térképi elemekhez kapcsolt nagy mennyiségű és digitálisan kezelhető adat begyűjtésével, kezelésével foglalkozik. A földhivatalok, földmérés és térképészet, építőipar, közigazgatás, régészet és ezek információs rendszereinek üzemeltetői várják elsősorban a végzett technikusokat.

További részletek >>


Magasépítő technikus

Az építés ősi mesterség. Ma a magasépítők képezik az építő-építész szakma legnépesebb csoportját. Tanulmányaik alatt az építésztechnikus-jelöltek megismerik az új épületek építésének technológiáját, szerkezeti megoldásait, munkaszervezési módszereit; a korszerű és hagyományos építőanyagokat. Sokat rajzolnak: szabadkézzel vázolnak, rajzeszközökkel szerkesztenek, számítógéppel terveznek; és sokat számolnak a garantált biztonság érdekében. Végzett technikusként feladatuk az új épületek építésének előkészítése, az építés felügyelete, művezetői teendők ellátása, de sok munka vár rájuk a régi épületek, műemlékek felújításában is. Elhelyezkedésükre számtalan lehetőség kínálkozik. Sokan folytatják tanulmányaikat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

További részletek >>


Környezetvédelmi technikus

Az iskola diákjai tanulmányaik elején a természeti környezetet ismerik meg, majd foglalkoznak a környezetet érő hatásokkal, azok kártételeivel, a károk megelőzésével, illetve csökkentésével, a természetben előforduló vizek fajtáival, tulajdonságaival, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás egymásrautaltságával, kapcsolódási pontjaival. A felsőbbévesek megismerik a természetes vizek víztisztítási módjait, a települések vízellátásának rendszerét, működését; a környezet megőrzéshez szükséges szennyvíztisztítási feladatokat; szennyvíztisztító-telepek üzemeltetését, a használt vizek elvezetését. Tanulmányaik végeztével a környezetvédelem és a vízgazdálkodás területén egyaránt elhelyezkedhetnek. Sokan választják a szakirányú továbbtanulást főiskolákon, egyetemeken.


Vízügyi technikus

Ezen a szakon a diákok főként a települések vízellátásával, a tiszta egészséges ivóvíz biztosításával, a használt vizek elvezetésével, a csatornázással kapcsolatos témakörökkel foglalkoznak. Megismerik a természetben előforduló vizek tulajdonságait, azok hasznosítási lehetőségeit, módjait. Elsajátítják a vizek kártételei elleni védekezési módokat. Külön foglalkoznak az árvíz- és belvízvédelem témájával.

További részletek >>


Vízépítő technikus

A vízépítő technikusi szakon tanuló fiatal megismeri az építési tevékenység általános folyamatát, az építési anyagokat, az építési terület berendezését, hogy a munka eredményes, balesetmentes és jó minőségű legyen. Megtanulja a vízépítési munkák közül a vízépítési műtárgyak, átereszek, zsilipek, folyószabályozási művek, kikötők építését. A vízépítő technikus elsajátítja a belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák kivitelezését, az elvégzett munkák felmérését, költségeinek meghatározását. Megismeri az árvízvédelmi töltések építésének módjait úgy, hogy az árvizekkel szemben kellően ellenálló, tartós töltéseket, gátakat tudjon építeni. A vízépítő technikus megtanulja a lakosságot tiszta, jó minőségű vízzel ellátó ivóvízhálózaton vízmű telepek, víztornyok építését, a környezet építés közbeni védelmét a munkahelyi adminisztrációs feladatok elvégzését.


Közlekedésépítő technikus

A közlekedési pályák fejlesztésére és karbantartására folyamatosan szükség van, hisz ez alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek. Az itt tanulók egy általános képzési szakasz után az utak, vasutak, hidak építését, fenntartását, üzemeltetését ismerik meg. A hagyományos anyagok és eljárások mellett jelentős részt képviselnek a tananyagban az utóbbi évek építéstechnológiai fejlesztései is. A közlekedésépítő technikusok munkája, az építési folyamatok előkészítése, szervezése, ellenőrzése a hidak, utak, vasutak építése, ellenőrzése, fenntartása és üzemeltetése.


Vasútépítő és -fenntartó technikus

A képzés során a diákok megtanulják a vasúti pálya tervezésének szempontjait, de a közlekedésépítés többi ágába is betekintést nyernek (útépítés, hídépítés). Megismerik a vasútépítés során használt anyagokat, azok gyártását, az építésnél használt gépeket, gépláncokat. Elsajátítják a pályafenntartás szervezési és kivitelezési feladatait. Ismereteket szereznek a vasútépítés és -fenntartás szervezeti felépítéséről is.


Hídépítő és -fenntartó technikus

A közlekedési pályák építése során sokszor van szükség természetes vagy mesterséges akadályok áthidalására. A diákok megismerik a hídépítés során használt anyagokat, azok jellemzőit, az alkalmazható korszerű hídépítési technológiákat. A végzett technikusok képesek lesznek a hídépítési munkák szervezésére és irányítására. Megtanulják a fa, acél, beton, vasbeton anyagú tartószerkezetek méretezését, teherbírásának ellenőrzését.


Útépítő és -fenntartó technikus

A tanulók a képzés során elsajátítják az útépítés tervezési, kivitelezési, üzemeltetési és fenntartási munkákhoz szükséges szakmai ismereteket. Megismerik a hagyományos és korszerű eszközöket, útépítő gépeket, földmérő műszereket és azok használatát. Képesek lesznek az építés során alkalmazott anyagok laboratóriumi és munkahelyi vizsgálatának elvégzésére, ellenőrzésére, értékelésére, egyszerű teherbíró szerkezetek, tartók méretezésére.

További részletek >>


Legnépszerűbb szakjaink>>

Copyright © 2013. All Rights Reserved.