BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS KOLLÉGIUMA

Fluidumkitermelő technikus

00

A szilárd kőzetburok (litoszféra) számtalan olyan hasznosítható ásványi nyersanyagot rejt, amelyek az emberiség számára nélkülözhetetlenek. Ezen nyersanyagok egyik legfontosabb csoportját összefoglaló néven, idegen kifejezéssel fluidumoknak nevezzük. A fluidumok leegyszerűsítve nem mások, mint a különféle kőzetek és üledékek pórusaiban (apró, mikroszkópikus méretű „likacsaiban”) elhelyezkedő cseppfolyós és/vagy gáz (+gőz) halmazállapotú anyagok. Hétköznapi értelemben a kőolajat és a földgázt (azaz a szénhidrogéneket), valamint a felszín alatti (réteg)vizek különféle típusait soroljuk ide.
Az előzőekben említett fluidumok mélyen a felszín alatt (némely esetben több ezer méter mélységben) helyezkednek el, döntően különféle üledékes kőzetek „csapdáiban”, s természetes körülmények között általában nem kerülnek a felszínre. Ahhoz, hogy ezen fluidumokat a felszínre hozzuk, olyan speciális berendezésekre és szakképzett személyzetre van szükség, amelyek tudásuk birtokában képesek a fent említett nyersanyag-telepek mélybeli elérésére, kitermelésére, kezelésére, tárolására és szállítására. Ezek a személyek nem mások, mint a fluidumkitermelő technikusok.
A technikusi képzés három sarkallatos képzési témaköre a földtani, a mélyfúrási és a termelési ismeretek. Mivel a fluidumok különféle földtani közegekben helyezkednek el, ezért nélkülözhetetlenek a geológiai (általános és regionális földtani, ásvány- és kőzettani, teleptani, hidrogeológiai, rezervoár-geológiai, stb.) tanulmányok, amelyek során a technikusok elsajátíthatják a szakmához kapcsolódó legfontosabb földtudományi tudásanyagot. A földtani háttérhez szorosan kapcsolódnak a mélyfúrási és termelési ismeretek is, amely során a képzésben résztvevők megismerik a leggyakrabban alkalmazott fúróberendezések (pl. rotary) működését, felépítését, műszaki-gépészeti jellemzőit, valamint azokat a megoldásokat, amelyekkel a fluidumok a felszínre hozhatók (pl. segédgázas kutak, mélyszivattyús berendezések, stb.).
A fúrás és termelés oktatása során külön hangsúlyt fektetünk a melegvizes kutak kiképzésére, s a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeire is. A cseppfolyós fluidumok mellett fontos energiahordozó a földgáz is, amelynek keletkezésével, kitermelésével (gázkutak), csővezetékes szállításával, tárolásával, áramlástani és tüzeléstechnikai jellemzőivel szintén részletesen foglalkozunk. A fent említett tudásanyagok elmélyítését gyakorlatok is segítik, amelyek az intézmény külső telephelyein zajlanak.
Számos kutató és szakember szerint a 21. század a kőolaj és az édesvíz évszázada lesz: egyelőre még a kőolaj desztillációjával nyert üzemanyagok lesznek gépeink fő mozgatói, s az édesvíz válhat az egyik legfontosabb ásványi nyersanyaggá, melyek létén (vagy hiányán) országok, régiók jövője, s megmaradása múlhat.
Ezek után mindenki számára világossá válhat, hogy szükség van (és lesz is) a közeljövőben olyan szakemberekre (akár Magyarországon, akár külföldön), akik értenek a fent említett fluidumok felkutatásához és kitermeléséhez: ők a fluidumkitermelő technikusok.
Gyere, és jelentkezz szakunkra! Minden tanulni vágyót vár a Vízmű oktatói csapata!

001004008009010011012013014015

Copyright © 2013. All Rights Reserved.