BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Egészségnevelési és –fejlesztési hetek a Vízmű kollégiumában

4Intézményünk nagy figyelmet fordít a tanulók egészségtudatos nevelésére, az egészségük fejlesztésére és elsősegélynyújtói ismereteik bővítésére. Az egészségnevelés célja az, hogy az egészségkulturáltságot kialakítsuk bennük, s ezzel az egyén alkalmas legyen arra, hogy az egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga is kielégítse.
Kollégistáink egészségre nevelése és az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteik bővítése a kollégiumi diplomás ápolónő, Hoffmann Erzsébet és az általa szervezett programok keretében történik.

 

 


Legfontosabb célkitűzéseink:

  • Kialakítani tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt.
  • Megismertetni velük (életkoruknak megfelelően) a saját egészségi állapotukat.
  • Megismertetni az egészséget károsító tényezőket és azok veszélyeit.
  • Képessé tenni őket arra, hogy elutasítsák a számukra káros életmódot.
  • Kialakítani az igényt az egészséges és tiszta környezet iránt.
  • Tudatosítani bennük az egészséges táplálkozás iránti igény szükségszerűségét.

Szeretnénk, ha az egészséges életmódra nevelés szerves része lenne a kollégiumi életnek, amihez biztosítanánk a szükséges feltételeket és tevékenységeket. Sokoldalú egészségvédő lehetőségeket szeretnénk bemutatni, az egészség megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismereteket nyújtani diákjainknak.
Az egészségnevelési programot a kollégiumvezető és a nevelőtanárok segítik, ezenkívül a kollégiumi ápolónő és az általa szervezett programok során az egészségügyi intézmények egészségfejlesztési munkatársai.
November hónapban tanulóink elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit bővítettük és az újraélesztés elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítását segítettük. Hoffmann Ferencné kollégiumi ápolónő és Máté Krisztina csecsemőápoló tanuló lelkesen segítette kollégistáink elsősegélynyújtó feladatainak gyakorlását. A foglalkozások eredményesnek bizonyultak. Elmondásuk szerint már senki nem ijedne meg, ha kritikus helyzetben segítséget kellene nyújtania.
A mellékelt fotók önmagukért beszélnek. :)

1235

Copyright © 2013. All Rights Reserved.