BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Tájékoztatás a Békéscsabai Szakképzési Centrum Pedagógusai és Szakoktatói számára

Tisztelt Kollégáink!

 

Az előttünk álló időszak soha nem látott feladatok elé állítják Magyarország valamennyi állampolgárát. Kérem Ön is legyen segítségünkre, hogy mihamarabb túllendülhessünk a koronavírus által kialakult helyzeten. 

Magyarország Miniszterelnöke 2020.03.16-án, hétfőtől új oktatási munkarendet helyezett kilátásba! Jövőhéttől a diákok nem látogathatják az iskolát, s ezzel párhuzamosan a digitális technológiát segítségül hívva on-line módon valósítjuk meg a távtanítást. Valamennyi tananyag elérhetővé válik, s a diákok otthonában fellelhető tankönyvek is remekül használhatók - természetesen kiegészülve az intézmény által nyújtott útmutatás mellett. A miniszterelnöki ígéret szerint sem az év vége, sem a megszervezésre kerülő érettségi és szakmai vizsgák nincsenek veszélyben!
A Kormány a mai napon határozatot adott ki (Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről), mely alapján értesülhetünk a konkrét lépésekről.
Kérem Önöket, hogy kövessék Magyarország Kormánya és az Operatív Törzs tájékoztatóját! Az intézményt érintő legfontosabb ismeretközlési platform az iskola weboldala, pontosabban a www.bszc.hu, valamint az oldalról linkelhető tagiskolai weblapok!

 

Teendők pedagógusok és szakoktatók számára
A fenti helyzetre való tekintettel az oktatásban- nevelésben foglalkoztatott kollégák (óraadók is) 2020.03.16-tól távmunkában végzik feladatukat. Természetesen ehhez a megváltozott munkafolyamathoz szükség lehet az intézményben hagyott tanítási segédeszközökre. Lehetőség nyílik az iskola épületeibe történő bejutásra. Kérem, amennyiben lehetséges az intézményben eltöltött időt minimálisra korlátozni.
Felhívom figyelmüket, hogy a távoktatással új módszertani dimenziók nyílnak az oktatók és tanulók számára egyaránt, minek köszönhetően olyan infokommunikációs platformot vezetünk be, mely reményeink szerint hatékonyan támogatja az otthoni munkavégzést, tanítást, tanulást. Azon kollégáink, akik már jelenleg is rendelkeznek digitális tananyaggal, kérem, hogy a későbbiekben megjelenő felületen juttassák el tanulóik számára. Pedagógusaink, oktatóink részére nagy számban áll rendelkezésre IKT eszköz, melyeket kérem, hogy otthonaikban használjanak. Akik számára közvetlenül nem elérhető a fent említett feladtok ellátására alkalmas eszköz és az otthonukban sem tartanak számítógépet/laptopot, kérem jelentkezzenek a tagiskola igazgatóknál, hiszen mindenki számára biztosítani kívánjuk az otthoni munkavégzéshez szükséges feltételeket. A hordozható eszközök korlátozott száma miatt elképzelhető, hogy az informatika termekben található számítógépeket is kölcsönözni tudjuk az otthoni munkavégzés idejére.
A tantermen kívüli digitális oktatás természetesen a nappali rendszerű képzések esetén épp úgy érvényes, mint az esti munkarendű évfolyamokon (felnőttoktatás).
Kérem a kollégákat, hogy a digitális oktatási felület megjelenéséig szíveskedjenek a körülményekhez mérten, az új módszernek megfelelő tananyagokat előkészíteni.
Továbbiakban információkat a Békéscsabai SZC központi vezetésétől és lokálisan a tagiskola igazgatóktól kapnak. Kérem ne feledjék, a kommunikáció elsődleges felülete a www.bszc.hu weboldal és a hozzá tartozó tagiskolai honlapok.
A belső információk és utasítások a jövőben a Békéscsabai Szakképzési Centrum Irányítási Rendszerén – továbbiakban VIR - keresztül valósulnak meg. Amennyiben Ön még nem lépett be a VIR-be, kérem tegye meg haladéktalanul!
A VIR elérhetősége:
www.bszc.hu/internal
Felhasználónév és jelszó érdekében kérem kérdezze tagiskola igazgatóját!

 

Teendők technikai és NOKS-os kollégáink számára
Valamennyi kollégánk 2020. március 16-án a „rendes” hétfői munkanap szerint kezdje el munkáját a feladatellátási helyen. A területekért felelős munkatársak, vezetők valamint igazgatók tájékoztatják Önöket az elkövetkező napok/hetek munkabeosztásáról.
További információk érdekében kérem kövesse a www.bszc.hu weboldalunkat valamint a tagiskolák honlapjait.


Hamarosan friss információkkal jelentkezünk!

Copyright © 2013. All Rights Reserved.