BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium eljárásrendje az online oktatásra vonatkozóan 2020.11.11-től

 

A héten, november 11. és 13. között minden óra megtartása online formában történik.
2020. november 16-tól az alábbiak szerint történik az oktatás:


1. Közismereti és szakmai elméleti oktatás.

A közismereti és a szakmai elméleti tantárgyak oktatása online módon történik.

Az oktatók és óraadók munkavégzésének rendje:
Minden oktatónak nyilatkoznia kell arról, hogy változtat-e a szeptember 15-én leadott és elfogadott tanmenetén (Az 1. sz. melléklet szerint).
A tananyagot vagy annak elérhetőségét (elsődlegesen a Google Classroomban) elérhetővé kell tenni minden tanuló számára. Másik online felület használata esetén meg kell jelölni a használt online felület pontos elérhetőségét.
Az órákat ezután is minden napon könyvelni kell a Krétában, és itt rögzíteni kell a házi feladatokat is!
A tantermen kívüli online munkarend szerinti oktatásban a hiányzás/mulasztás nem értelmezhető, ezért a rendszerben a mulasztásoknál úgynevezett „Üres/Digitális” állapot beállítása szükséges.
Az értékelés során az intézmény szakmai programjával összhangban kell eljárni.

 

 

A használt platformok:
KRÉTA modul, Digitális Kollaborációs Tér (DKT)
Házi feladatok

 • rögzítés (szaktanári felületen)
 • csatolmány hozzáadása
 • tanulók hozzászólása (elvégzett feladat jelölése)

Elektronikus üzenetek küldése (feljegyzések menüben)

 • diákoknak (elektronikus ellenőrző)
 • szülőknek

Adminisztrálás

 • tanóra könyvelése
 • A Tanóra naplózása ablakban a Feljegyzések fülön kell jelezni, ki az, aki nem vett részt az online órán

Kérdőívek

 • készítése
 • határidő beállítása
 • értékelés

Digitális óra

 

GOOGLE CLASSROOM
Az intézményi regisztráció lehetővé teszi a biztonságos kapcsolatot a diákok és az oktatók között.
Csak a @vizmu.net tartományban létrehozott e-mail címmel lehet kapcsolódni, belépni az osztályba, illetve a tanár is csak így tud létrehozni osztályokat.
Minden diák és oktató kap saját e-mail címet (@vizmu.net)
Korlátlan tárhely a tananyagoknak, feladatoknak, megoldásoknak.
GOOGLE Tanterem

 • osztályok létrehozása
 • tananyagok megosztása (videó is)
 • feladatok kiosztása
 • más platform feladatai ide integrálhatók (Kahoot, Redmenta)
 • feladatok értékelése

GOOGLE Meet

 • online óra megtartása
 • csak a vizmu.net tartományból csatlakozhatnak (meghívással)
 • differenciált, csoportszintű oktatás is megvalósítható

GOOGLE Űrlap

 • gyakorláshoz
 • számonkéréshez
 • könnyen kiértékelhető
 • többször felhasználható (más osztályoknál, csoportoknál)

GOOGLE Naptár

 • minden esemény rögzíthető
 • meghatározott felhasználók láthatják/módosíthatják

GOOGLE Mail

 • egységes levelezőfelület

 

Messenger, Facebook csoport
Elsősorban a gyors kommunikáció platformja, rövid üzenetek, információk azonnali közvetítése
(kapcsolattartás)
Zoom

 • A Google Meet kiválthatja (A Zoom speciális funkciói miatt használható, de a Classroomban fel kell hívni a figyelmet, hogy ezen a platformon fog folyni az oktatás.)

Discord

 • A Google Meet, vagy a Zoom kiváltja

Kahoot

 • gyakorlásra kiválóan alkalmas
 • a Google Tanterembe integrálható

Redmenta

 • alkalmas időzített feladatlap készítésére (számonkérés)
 • a Google Tanterembe integrálható

 

A szaktanárok folyamatosan kérjenek visszajelzéseket a tanulóktól, illetve az osztályfőnökök érdeklődjenek a tanulóktól, szülőktől a tapasztalatokkal kapcsolatban.
Mindenki az órarend szerinti időben, online formában tartsa meg az órákat! A munkaidő munkanapokon 7:30-16:00 óráig tart ebédszünettel, ebben az időben kell elérhetőnek lenni a tanulók és a szülők számára.
- Dolgozatokat órarenden kívül nem lehet íratni.
- Feladatkiosztás péntek délután 16 óráig lehetséges. Hétvégén nem.
- A kollégáknak a lehető legtöbb órát kontaktóraként kell megtartani.
- Az osztályfőnöki órák idejében az osztályfőnöknek elérhetőknek kell lenniük a gyerekek számára.
A diákoknak kötelességük részt venni az órákon olyan módon, ahogy az oktató kéri. Természetesen – ha a diák jelzi lehetőleg előre, hogy nem tud részt venni az órán – az egyedi esetekben az oktató saját hatáskörében dönt.
Teendők arra az esetre, ha a tanuló nem jelentkezik be, nem végzi el a kapott feladatokat: a Feljegyzésekben való rögzítéssel az oktató jelezzen az osztályfőnök felé, aki próbálja meg felvenni a kapcsolatot a tanulóval, illetve a szülővel. Ha kiderül, hogy nincs a gyereknek olyan problémája, ami miatt nem tud dolgozni, illetve „igazolt” hiányzása ellenére nem pótolja határidőre a feladatot, akkor beírható neki elégtelen a munkájára (órai munkára, házi feladatra is), , és meg is buktatható.
Próbálja meg mindenki a lehetőségekhez igazítani a tananyagot (pl. ne tanítsunk olyan programmal, amely nem működik mobiltelefonon…)
A tanulók, oktatók rendelkezésre álló infrastruktúra felmérését, számítógépek kiadását szintén a jóváhagyott eljárásrend tartalmazza.
( A rendelkezésre álló infrastruktúra felmérése:
- A tanulók digitális eszközeinek felmérését az osztályfőnökök végzik, kérdőíven megfogalmazott kérdések segítségével
- Az oktatók digitális eszközeinek felmérése (állapot, szoftver…) szintén kérdőív segítségével történik, akinek nem áll rendelkezésre megfelelő eszköz, vagy infrastruktúra – számára az eszközöket biztosítjuk. Az infrastruktúra az intézményben rendelkezésre áll.
- Az iskola digitális eszközállományának, az eszközök állapotának nyilvántartását a rendszergazda, oktatástechnikus vezeti.
Az online eszközök kiadásáról, átadás-átvételi elismervény készül, melyet az 2. sz. melléklet tartalmaz.)

 

2. Szakmai gyakorlati oktatás.
A szakmai gyakorlati oktatás rendjét a korábban jóváhagyott - JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA, Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – című, 2020.11.01-én kiadott, 261-2020 iktatószámú eljárásrend tartalmazza.
A gyakorlati órák tekintetében is megvalósítható a tantermen kívüli online oktatás az adott szakma sajátosságainak figyelembevételével.
Végzős szakmai vizsga előtt álló évfolyamok esetén, ahol szakdolgozat elkészítése a vizsga feltétele, természetesen az előre megadott határidőre el kell készíteni a szakdolgozatot.
Szintén a szakmai vizsga előtt álló évfolyamok esetén az adott képzések gyakorlati tételeit úgy kell majd összeállítani, hogy a ténylegesen le nem oktatott gyakorlati feladatok ne legyenek a vizsgafeladatok között.
Ha valamely csoportnak egy-egy feladat elkészítéséhez mégis speciális szoftver használatára lenne szüksége, úgy ezt előzetes egyeztetéssel kiscsoportban az intézmény adott termében, a mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett engedélyezni fogjuk.
A 9-12. évfolyamon lévő gyakorlati órák lehetőleg online formában kerüljenek megtartásra, törekedni kell arra, hogy a gyakorlatokhoz szükséges elméleti témák - melyekre később a kontakt gyakorlatok épülhetnek - alapozásként kerüljenek át az online oktatás idejére.
5/13., 2/14. évfolyamon lehet tartani jelenléti szakmai gyakorlati oktatást, a járványügyi szabályok betartása mellett kis csoportban, tömbösítve – a szakmai igazgatóhelyettesekkel előzetesen egyeztetve.
A jelenléti gyakorlati oktatáshoz a kollégiumi ellátást az intézmény biztosítja.
Az intézmény munkanapokon 7:30-16:00 óráig nyitva tart.
A higiéniai előírásokra vonatkozó rendelkezéseket: lázmérés, maszk, fertőtlenítés, távolságtartás, stb.
a korábban jóváhagyott - JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA, Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – című, 2020.11.01-én kiadott, 261-2020 iktatószámú eljárásrend tartalmazza, a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása pontban.
A COVID adatszolgáltatást az online oktatás időszakában is kötelező elvégezni, melynek rendjét a korábban jóváhagyott - JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA, Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – című, 2020.11.01-én kiadott, 261-2020 iktatószámú 8. pontja eljárásrend tartalmazza. Jelen időszakban a tanműhelyben, gyakorlati jelenléti oktatáson részt vevők (tanuló/oktató) létszámadatait kell közölni.

 


Békéscsaba, 2020.11.11.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.