BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Próbanyelvvizsga a Vízműben

2Iskolánkban a használható nyelvtudás átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a diákok sikeres nyelvvizsgára történő felkészítésére is. A továbbtanulásnál többletpontot jelent, ezen kívül az a szempont sem elhanyagolható, hogy a sikeres diploma kézhezvételének egyik alapfeltétele a középfokú (B2) komplex nyelvvizsga. Intézményünk nyelvtanárai már kilencedik osztálytól kezdve igyekeznek felhívni a diákok figyelmét a nyelvvizsga fontosságára és szükségességére, és a nyelvi érettségi mellett erre a vizsgára is készülnek, gyakorolnak.
Idén októberben az egyik nyelvvizsgaközpont ingyenes próbavizsga kampány keretében ismét lehetőséget biztosított a diákoknak, hogy költségmentesen kipróbálhassák, hol tartanak a vizsgafelkészülésben. Iskolánkban tizenhat, főleg tizenkettedik évfolyamos tanuló vállalta a kihívást és írta meg a középfokú írásbeli nyelvvizsga feladatsort, a hallott szövegértés vizsgarésszel kiegészítve. A délelőtti tanórák után rááldozták a délutáni szabadidejüket és 170 percen keresztül oldották a könnyűnek egyáltalán nem mondható szövegértési és fogalmazási feladatokat. Ez a próbavizsga szerkezetét és hosszát tekintve teljesen megegyezett az éles vizsgával.
A kampány az ingyenesség mellett azt a páratlan lehetőséget is nyújtotta, hogy a megírt vizsgadolgozatokat Budapesten, a vizsgaközpontban javítják ki azok a szakemberek, akik az éles nyelvvizsgákat értékelik. Ennek megfelelően a megírt próbavizsga feladatlapokat postáztuk és türelmetlenül vártuk az eredményt. Várakozásunk nem volt hiábavaló. Diákjaink kiválóan teljesítettek a hallott- és az olvasott szövegértés vizsgarészeknél, ami azt jelenti, hogy mind a tizenhatan teljesítették a vizsgaszintet, legtöbben 80% körül. A levél, valamint az esszéírás vizsgarészen, ami mindig a legnehezebb feladat elé állítja a vizsgázókat, nyolc tanuló teljesítette a vizsgaszintet, azonban a többiek is csak pár ponttal maradtak el ettől.
Összességében elmondhatjuk, hogy a próbanyelvvizsgázóink fele már most sikeres nyelvvizsgát tett volna, ha éles körülmények között zajlik a vizsga. Minden résztvevőnek gratulálunk, és arra buzdítjuk őket, hogy a közeljövőben legyenek bátrak és vállalják az éles nyelvvizsga kihívását!

 

13

Copyright © 2013. All Rights Reserved.