BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Vízműsök Európában 2020-2023 projekt ismertető

erasmus

 

Projekt szerződésszáma: 2020-1-HU01-KA102-078427

Projekt időtartama: 2020.12.13. – 2023. 06. 29.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának pénzügyi támogatásával valósult meg, támogatási összeg 31616 euró.

 

A megvalósított projekt bemutatása:

 

Háttér:

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium nagy hagyományokkal, komoly szakmai múlttal rendelkező oktatási intézmény. Az iskola alapítása óta sok ezer fiatal kapott falai között sokoldalú, színvonalas szakmai képzést, általános tájékozottságot az élet dolgaiban. Az iskola mindig nyitott volt az újra, de következetesen ragaszkodott kiforrott elveihez. Az itt töltött évek racionális gondolkodásra nevelték a fiatalokat, emberi tartást adtak a későbbiekre is. Tanulói a kezdeti időktől fogva mindig büszkén viselték a "vízműs diák" címet, ami rangot jelentett akkor is és jelent ma is. Napjainkra profiljában a Dél Alföld egyik legsokoldalúbb középiskolája, ahol a műszaki pálya iránt érdeklődő fiatalokat több technikusi szakma várja. A múltbéli eredmények, a tantestület szakértelme, szorgalma, a tanulók elkötelezettsége, a szülők ragaszkodása és elégedettsége, a szakma és a társadalom igényei garantálják az intézmény töretlen fejlődését a jövőben is.

Az iskolában tanuló diákok számára a következő szakmák tanulására nyílik lehetőség: magasépítő technikus, fluidumkitermelő technikus, útépítő- és fenntartó technikus, vízügyi technikus, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, környezetvédelmi technikus.
Iskolánk már rendelkezik nemzetközi mobilitási együttműködések terén tapasztalatokkal, a „Vízműsök Európában” című projektje a harmadik az Erasmus+ szakképzési mobilitási programon belül. A projekttel a 2018-ban elkezdett utat szeretnénk folytatni, és elérni, hogy intézményünk hosszú távon is jól működő kapcsolatot tudjon kiépíteni külföldi partnerintézményekkel a szakmai képzéseink fejlesztése, tanulóink és dolgozóink szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

 

Célkitűzések:

12 fő magasépítő technikus tanuló szakmai gyakorlatának sikeres megvalósítása Finnországban (6 tanuló) és Spanyolországban (6 tanuló).

 • A résztvevők idegen nyelvi (angol), szakmai, személyes, digitális, vállalkozói, interkulturális, szociális kompetenciáinak fejlesztése.
 • A külföldön szerzett tanulási eredmények egységes értékelésének, dokumentálásának, érvényesítésének és elismerésének megvalósítása.
 • A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása.
 • Aktív nemzetközi partneri hálózat kialakítása európai képző intézményekkel és munkaerő-piac képviselőivel.

Megvalósítás:

I. Pályázatírás

II. Mobilitások megvalósítása

 1. kapcsolatfelvétel a fogadóintézménnyel (telefon, e-mail, a munkaprogram egyeztetése
 2. a mobilitás meghirdetése, motivációs levelek begyűjtése, résztvevők kiválasztása
 3. felkészítés (nyelvi, szakmai, kulturális, lélektani)
 4. mobilitás:
          1. kiutazás: 2022. tavasz-Finnország - 3 fő;
          2. kiutazás: 2022. tavasz - Spanyolország - 3 fő;
          3. kiutazás: 2023. tavasz - Spanyolország - 3 fő;
          4. kiutazás: 2023. tavasz - Finnország - 3 fő;
 5. Értékelés.
 6. Disszemináció.

III. Projekt záró értékelése.

IV. Záró beszámoló elkészítése.

 

Eredmények:

 • Résztvevői (tanulói és kísérő tanári) beszámolók a tapasztalatokról.
 • Fényképek és videók, melyek a szakmai gyakorlatok során készültek. Jegyzőkönyvek, munkanaplók, értékelőlapok, a projekt csoport által készített beszámoló.
 • A résztvevők egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése.
 • A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium szakmai gyakorlatainak minőségi javulása, szakképzési színvonalának növelése.
 • Szakmai kapcsolat kialakítása a spanyol Training Europe céggel. A finn Sataedu iskolával való kapcsolat megerősítése.
 • Hozzájárulás a mobilitásokba választott képzés központi programjában megfogalmazott gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez.
 • A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kaptak a résztvevők a gyakorlat eredményességét bizonyítva.
 • A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón, közösségi oldalakon keresztül tudósítottunk a megvalósított gyakorlatokról, így a beiskolázásnál szívesebben jönnek a tanulók az iskolánkba.
 • A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt, a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat, az elsajátított korszerű ismeretek alkalmazása, valamint az idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudás, kommunikáció révén.
 • A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonalának emelése.

 

Tanulói beszámolók:

  1. turnus-Finnország: Móricz Imre
  2. turnus-Spanyolország: Molnár Balázs
  3. turnus-Spanyolország: Gengeliczki Laura
  4. turnus-Finnország: Csiák Tibor

Copyright © 2013. All Rights Reserved.