BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Vízműsök Európában 2022-2024 projekt ismertető

 

erasmus

Projekt szerződésszáma: 2022-1-HU01-KA122-VET-000078026
Projekt időtartama: 2022.12.31. – 2024. 06. 30.
A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának pénzügyi támogatásával valósult meg, támogatási összeg 53 536 euró.

 

A projekt bemutatása:


Háttér:
A Békéscsabai Vásárhelyi Pál Alapítvány célja, „a színvonalas iskolai élet minden területének támogatása” mely számunkra jelenti a szakképzés és a társadalom szükségleteinek összhangját, minőségi kapcsolatokat a gazdasági élet szereplőivel, aktív részvételt az innovációs folyamatokban, hosszantartó aktív kapcsolatok kialakítását külföldi társszervezetekkel, intézményekkel. Jelen pályázatunkkal szeretnénk megalapozni azt a hosszútávú fejlődést, mely a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium diákjai és oktatói számára biztosítja az Erasmus+ mobilitásokon keresztül a nemzetköziesítést, olyan egyéni és egyben közösségi tapasztalatszerzési lehetőségen át, mely nem csak szakmai fejlődést biztosít, de idegennyelvi interakció során magabiztosságot, interkulturális kapcsolatok létrejöttével hosszú távú barátságokat, munkakapcsolatokat, régiók közötti együttműködést alapoz meg. Parnereink Finnországtól Spanyolországig tág teret nyújthatnak nemcsak a nyelvi, de a technológiai ismeretek bővítésére is. Mottónk ebben az esetben: Ugyanaz, de másképp! Kihívás az új technológiák oktatásának beépítése a napi gyakorlatba, hiszen ezek csak perifériálisan jelennek meg egy-egy szakterületnél, mint újdonságok. Közös mégis bennük a környezettudatosság, fenntarthatóság megjelenése akár az építőipari, akár a vízügyi és természetesen a környezetvédelmi szakterületeken is. Az Erasmus+ gyakorlatok során más országok a környezettudatoságon alapuló technológiai sajátosságait, újdonságait is megtapasztalhatják tanulóink, oktatóink. A mobilitások végére egy előre megnevezett technológia, munkafolyamat megfigyelését, annak összehasonlítását lehetne elvégezni a magyar technológia és a fogadó ország technológiájának összehasonlításán keresztül a saját szakmában középpontba helyezve a környezettudatosságot. Diákjaink többsége mérnöki pályát tüzött ki életcélként, mely a mai piaci környezetben naprakész digitális technológiák használatának ismerete nélkül lehetetlen lenne. Az Erasmus+ gyakorlatok során megjelenő digitális technológiák, melyek lehetnek már a tanulmányok által ismertek, mégis minden bizonnyal egy új környezetben, új projektben alkalmazva, tágítják, bővítik a felhasználási lehetőségek körét, növelik a gyakorlat által nyújtott tapasztalati ismereteket, sikerélményt adhatnak a résztvevőknek, a tanulók javára válik. A mobilitási lehetőségek növekedésével több tanuló és oktató tud bekapcsolódni a projektekbe, valamint javulhat az iskola megítélése, választása a jelentkezők körében. Fejlődnek azon oktatók szakmai, idegen nyelvi és szociális kompetenciái akik részt vesznek a tervezett szakmai úton, ismereteiket az intézményen belül valamint a Békéscsabai SZC tagiskoláiban, a városban, az iskola honlapján is közzé teszik. Az alapítvány, részvételével az Erasmus+ programban, oly módon aktivizálja a bázis iskola oktatóit, diákjait, hogy az eddig jellemzően jutalmazási jellegű támogatás, egy nemzetközi kapcsolati rendszerben működő, (aktív tanulási célú mobilitások megvalósításával), tapasztalatszerzést, innovációt nyújt.


Célkitűzések:

15 fő több szakterületet bekapcsolva: magasépítő-, fluidumkitermelő-, vízügyi-, út- vasútépítő technikus tanuló szakmai gyakorlatának sikeres megvalósítása Finnországban (6 tanuló), Spanyolországban (3 tanuló), Németországban (6 tanuló). 6 fő oktató Spanyolországban magasépítő technikus szakterület bevonásával.

 • A résztvevők idegen nyelvi (angol), szakmai, személyes, digitális, vállalkozói, interkulturális, szociális kompetenciáinak fejlesztése.
 • A külföldön szerzett tanulási eredmények egységes értékelésének, dokumentálásának, érvényesítésének és elismerésének megvalósítása.
 • A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása.
 • Aktív nemzetközi partneri hálózat kialakítása európai képző intézményekkel és munkaerő-piac képviselőivel.

 

Megvalósítás menete:

I. Pályázatírás

II. Mobilitások megvalósítása

 1. kapcsolatfelvétel a fogadóintézménnyel (telefon, e-mail, a munkaprogram egyeztetése
 2. a mobilitás meghirdetése, motivációs levelek begyűjtése, résztvevők kiválasztása
 3. felkészítés (nyelvi, szakmai, kulturális, lélektani)
 4. mobilitás: 1. kiutazás: 2023. ősz-Spanyolország-6 fő oktató, 2. kiutazás: 2023. tél-tavasz-Spanyolország-3 fő, 3. kiutazás: 2023. tavasz-Finnország-3-3 fő, 4. kiutazás: 2023. tavasz-Németország-6 fő
 5. Értékelés.
 6. Disszemináció.

III. Projekt záró értékelése.

IV. Záró beszámoló elkészítése.

 

Várható eredmények:

 • Résztvevői (tanulói és kísérő tanári) beszámolók a tapasztalatokról.
 • Fényképek és videók, melyek a szakmai gyakorlatok során készültek. Jegyzőkönyvek, munkanaplók, értékelőlapok, a projekt csoport által készített beszámoló.
 • A résztvevők egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése.
 • A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium szakmai gyakorlatainak minőségi javulása, szakképzési színvonalának növelése.
 • Szakmai kapcsolat mélyítése a spanyol Training Europe céggel. A finn Sataedu iskolával való kapcsolat megerősítése. Az új német partnerrel a kapcsolat kialakítása. A régi, meglévő kapcsolat megújítása a finn Careeria iskolával.
 • Hozzájárulás a mobilitásokba választott képzés központi programjában megfogalmazott gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez.
 • A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kaptak a résztvevők a gyakorlat eredményességét bizonyítva. Az oktatók az Europass mobilitási igazolvány mellé a részvételt a 30 órás továbbképzés keretében elszámolhatják.
 • A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón, közösségi oldalakon keresztül tudósítottunk a megvalósított gyakorlatokról, így a beiskolázásnál szívesebben jönnek a tanulók az iskolánkba.
 • A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt, a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat, az elsajátított korszerű ismeretek alkalmazása, valamint az idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudás, kommunikáció révén.
 • A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonalának emelése.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.