BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

A tantestület névsora

Név

 

tantárgy

Balogh Zsuzsanna

 

angol nyelv

Baumanné Bodor Márta

 

építészeti szakmai tantárgyak

Benke Mária

 

földrajz, történelem

Bereczki Katalin

 

földméréstan szakmai tantárgyak

Bogdán Tamás

 

szakmai, építési gyakorlat

Bogdánné Gondi Melinda

 

magyar nyelv és irodalom

Bohus Mária

 

angol nyelv

Borzován István

 

angol nyelv

Brandisz-Kántor Ivett

 

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom

Csicsek Annamária

 

magyar nyelv és irodalom

Csorba Viktor

 

vasútépítés

Csüllögné Petz Monika

 

matematika

Dávid István

 

gépelemek, műszaki rajz

Dr. Kiss Emese

 

magyar nyelv és irodalom

Endrődi Mónika

 

angol, matematika

Fazakasné Pál Erna

 

magyar nyelv és irodalom

Gerendeli Gábor

 

biológia

Gillich Zsolt

 

informatika

Gugyela Norbert

 

szakmai tantárgyak

Gyebnárné Somlyai Anita

 

matematika

Hajdu-Nagy Angelika

 

matematika

Hajtman Zoltán

 

földmérési szakmai tantárgyak

Hankó András

 

automatika

Hrabovszki Edit

 

biológia, környezetvédelem

Hrabovszki Erika

 

környezetvédelem

Hricsovinyi Rita

 

német nyelv

Illich Ivett

 

angol nyelv

Jancsika Árpád

 

Testnevelés

Jurák Róbert

 

fizika

Kisné Szörnyü Tünde

  matematika

Kissné Menkó Orsolya

 

matematika

Kovács Róbert

 

földmérési szakmai tantárgyak

Kovács Tímea

 

testnevelés

Krupa Árpád

 

történelem

Leel-Őssy Gábor

 

környezetvédelem

Lukács Hajnalka

 

környezetvédelem

Makra Krisztina

 

angol nyelv

Martinák Judit

 

szakmai tantárgyak

Metcalfe-Bodnár Tímea

 

testnevelés, angol nyelv

Mezei Rita

 

műszaki ábrázolás

Nagy János

 

földmérési szakmai tantárgyak

Novák Attila

 

rajz és vizuális kultúra

Novák Zoltán

 

statika, vasbetonszerkezetek és mélyépítés

Olasz Zsuzsanna

 

német nyelv

Podani Norbert   szakmai alapozás

Rekeny Péter

 

gépészeti szakmai tantárgyak

Réti Norbert

 

földmérési szakmai tantárgyak

Rung Attila

 

jogi ismeretek

Sági Zoltán

  építészeti szakmai tantárgyak

Schnider György

  építészeti szakmai tantárgyak

Sipka Barnabás

 

informatika

Seller Lászlóné

 

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Subasicz Imréné

 

fizika, matematika

Szatmári Ágnes

 

építészeti szakmai tantárgyak

Szenti Alexandra

 

földtani tudományok

Szépné Fejér Dina Zsuzsanna

 

kémia

Timár Tamás

  testnevelés

Tóth Elvira

  magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Tóth Krisztián

  szakmai tantárgyak

Veres Zsolt 

 

földrajz, földtani tudományok

Copyright © 2013. All Rights Reserved.