BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Szakjainkról bővebben

 

0701 Magasépítő vagy mélyépítő technikus

 

A magasépítő technikus az épületek tervezésével, az építési munkák előkészítésével, kivitelezésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával foglalkozik. Műszaki vezetőként irányíthatja a helyszíni munkákat, és ő a kapcsolattartó a kivitelező és a tervező között. Egy jó magasépítő technikusnak fontos a precizitás, a jó műszaki érzék, a térlátás.
A mélyépítő technikus önállóan vagy mérnöki irányítással dolgozik. Munkaterülete elsősorban a mélyépítőipar, a közlekedésépítés, a közműépítés (pl.: vízellátás, csatornázás, gázellátás, stb.) tervezése, kivitelezése, üzemeltetése, fenntartása. Műszaki vezetőként koordinálja az építési munkákat, fontos szerepet tölt be a tervező és a kivitelező közötti kapcsolattartásban.

További részletek >>


0702  Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus

 

Az Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között. Közlekedési építmények (utak, vasutak, gátak stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Kivitelezésben műszaki előkészítéssel kapcsolatos tevékenységeket végez, az üzemeltetésben pedig a pályafelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el.

Hol tudsz elhelyezkedni a végzettséggel, milyen anyagi kondíciók mellett?
Végzett diákjaink a sikeres technikusi vizsga után az iparban (pl.: Magyar Közút, MÁV, SWIETELSKY, Hódút, STRABAG, Duna Aszfalt) kezdhetik meg szakmai pályafutásukat magas bérezéssel, és a szakirányú felsőoktatási intézmények kapui is nyitva állnak előttük.

További részletek >>


0703 Fluidumkitermelő technikus

 

Mivel foglalkozik egy fluidumkitermelő technikus?

A fluidumbányászat századunk egyik legfontosabb ipari tevékenysége. A fluidumok (pl.: kőolaj, földgáz, termálvíz) a földfelszín alatt több kilométeres mélységben helyezkednek el, s természetes körülmények között általában nem kerülnek a felszínre. Ahhoz, hogy ezen fluidumokat a felszínre hozzuk, speciális berendezésekre és olyan szakképzett személyzetre van szükség, akik tudásuk birtokában képesek a nyersanyagtelepek mélybeli elérésére és kitermelésére.Tekintettel a kőolaj-, földgáz- és vízbányászat jelnlegi és jövőbeni fontosságára, ez a szakma nagyon jó perspektívát és jövőképet kínál a fiatal generációknak. A „fúrósok nagy családjába” tartozni ma igazi megtiszteltetés. Végzett diákjaink a sikeres technikusi vizsga után az iparban (pl.: MOL Nyrt., Rotary Zrt.) kezdhetik meg szakmai pályafutásukat magas bérezéssel, továbbá a felsőoktatási intézmények (pl. Miskolci Egyetem, Szegedi Egyetem) kapui is nyitva állnak előttük. Átlagosan nettó 300 ezer forint kezdő fizetéssel számolhatnak.

További részletek >>

 


0704 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

 

A szakmai ismeretek elsajátítása a klasszikus földmérés és térképészet elméleti és gyakorlati alapjainak megismerésével kezdődik. A digitális térképek szerkesztéséhez elengedhetetlen a sajátos célú rendszerek elméleti és gyakorlati ismerete is. A helymeghatározásra irányuló méréseket először a hagyományos eszközökkel, optikai műszerekkel végzik a tanulók, majd a legkorszerűbb eszközöket, robotrendszerű mérőállomásokat és műholdas rendszereket is használják.

Az ezen képesítéssel rendelkező szakember képes:

 • a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani,
 • a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni,
 • irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját,
 • azonosítani a felmérendő objektumokat,
 • sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni,
 • ipari geodéziai terepi munkákat végezni,
 • közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni,
 • földhivatali földmérési feladatokat végezni.

A végzett technikusok keresett szakemberek. A földhivatalok mellett számos területen elengedhetetlen a munkájuk. Pl.: közigazgatás, építőipar, közlekedés.

További részletek >>


0705 Vízügyi technikus

 

A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben, emberi tevékenységben betöltött szerepével, a vízkár elleni védekezéssel. Munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

Mivel foglalkozik a vízügyi technikus?

 • VÍZBESZERZÉS (felszíni és felszín alatti)
 • VÍZGAZDÁLKODÁS (területi és települési)
 • VÍZKÁRELHÁRÍTÁS (árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőségi kárelhárítás, vízhiány elleni védelem)
 • VÍZKEZELÉS (ivóvíz- és szennyvíztisztítás)

A képzés után technikusaink elhelyezkedhetnek az államigazgatásban (vízügyi igazgatóságok, önkormányzatok), vagy települési víziközmű szolgáltatóknál. Partnereink: Alföldvíz Zrt., Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

További részletek >>

 


0706 Környezetvédelmi technikus

 

Napjainkban egyre fontosabb feladat a környezet védelme. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát. Munkája végzése során megismeri a környezeti problémákat és kezelésük módszereit, képes a környezeti szennyezőforrások feltárására, az ártalmatlanítási módok és a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására. 

Elhelyezkedési lehetőségei: környezeti elemek és rendszerek jellemzőinek vizsgálata, mérési tervek összeállításában való részvétel, környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazása. Foglalkozhat a vízgazdálkodási feladatok megoldásával, víz- és szennyvíztisztítási technológiák (mechanikai, kémiai, biológiai) üzemeltetésével, szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak (hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás) üzemeltetésével. A végzettek emellett alkalmasak a környezetvédelmi hatóság feladatainak ellátására, települési környezetvédelmi program előkészítésére.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.