BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Fluidumkitermelő technikus

00

A szilárd kőzetburok (litoszféra) számtalan, különféle halmazállapotú hasznosítható ásványi nyersanyagot rejt, amelyek az emberiség számára nélkülözhetetlenek. Ezen nyersanyagok egyik legfontosabb csoportját összefoglaló néven, idegen kifejezéssel fluidumoknak nevezzük. A fluidumok leegyszerűsítve nem mások, mint a különféle kőzetek és üledékek pórusaiban (apró, mikroszkópikus méretű „likacsaiban”, repedéseiben, hasadékaiban) elhelyezkedő cseppfolyós és/vagy gáz (illetve gőz) halmazállapotú anyagok. A hétköznapi szóhasználatban a kőolajat és a földgázt (azaz a szénhidrogéneket), valamint a felszín alatti vizek különféle típusait (pl. termálvíz) soroljuk ide.

Az előzőekben említett fluidumok a felszín alatt több kilométeres mélységben helyezkednek el, döntően különféle üledékes tárolókőzetek csapdáiban, s természetes körülmények között általában nem kerülnek a felszínre. Ahhoz, hogy ezen fluidumokat a felszínre hozzuk, olyan speciális berendezésekre és szakképzett személyzetre van szükség, amelyek szaktudásuk birtokában képesek a fent említett nyersanyagtelepek mélybeli elérésére, kitermelésére, gyűjtésére, kezelésére, tárolására és szállítására. Ezek a személyek nem mások, mint a fluidumkitermelő technikusok.


A fluidumkitermelő technikusi képzés három sarkallatos pontja a földtani, a mélyfúrási és a termelési alapismeretek. Mivel a fluidumok a földkéreg szilárd kőzeteiben helyezkednek el, ezért nem nélkülözhetők a geológiai (pl. ásvány- és kőzettani, teleptani, hidrogeológiai, rezervoár-geológiai) tanulmányok sem. A földtani háttérhez szorosan kapcsolódnak a mélyfúrási és termelési ismeretek is, amely során a képzésben résztvevők megismerik a leggyakrabban alkalmazott mélyfúróberendezések működését, felépítését, műszaki-gépészeti jellemzőit, a lyukmélyítés folyamatát, valamint azokat a művelési (pl. elsődleges, másodlagos) és termelési módokat (pl. segédgázas kutak, mélyszivattyús berendezések), amelyekkel a fluidumok a felszínre hozhatók.
A fúrás és termelés oktatása során külön hangsúlyt fektetünk a termálvizes kutak kiképzésére, s a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeire is. A cseppfolyós fluidumok mellett fontos energiahordozó a földgáz is, amelynek keletkezésével, kitermelésével (gázkutak), gyűjtésével, tárolásával, csővezetékes szállításával, áramlástani és tüzeléstechnikai jellemzőivel szintén részletesen foglalkozunk. A fent említett tudásanyagok elmélyítését gyakorlatok is segítik, amelyek az intézmény külső telephelyein zajlanak, ipari környezetben. Természetesen a fent említett tudásanyag kiegészül még speciális gépészeti és munkavédelmi ismeretekkel is. 


Számos kutató és szakember egyetért abban, hogy a 21. század még a szénhidrogének és az édesvíz évszázada lesz: egyelőre még a kőolaj desztillációjával nyert üzemanyagok lesznek gépeink fő mozgatói, a földgáz elsődleges fűtési szerepe megmarad, valamint az édesvíz válhat az egyik legfontosabb ásványi nyersanyaggá, melyek létén (vagy hiányán) országok, régiók jövője, s megmaradása múlhat.


Ezek után mindenki számára világossá válhat, hogy égető szükség van (és lesz is) a közeljövőben olyan szakemberekre (akár Magyarországon, akár külföldön), akik értenek a fent említett fluidumok felkutatásához és kitermeléséhez. Végzett diákjainkat a sikeres technikusi vizsga után az iparban próbálhatnak szerencsét (jó elhelyezkedési eséllyekkel és magas bérezéssel), de a felsőoktatási intézmények (pl. Miskolc, Szeged) kapui is nyitva állnak előttük. 

 

Gyere, és jelentkezz fluidumkitermelő technikusi szakunkra! Minden tanulni vágyót vár a fluidumosok szakoktatói csapata! Jó szerencsét!

 

0102030405060708091011

Copyright © 2013. All Rights Reserved.