BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Vízügyi technikus

00A víz az élet. Napjainkra ez még inkább igazzá kezd válni, hiszen mára a civilizációs fejlődés arra a szintre jutott, ami a természeti erőforrásokat teljesen kiaknázza. Földünk vízkészlete is jóval szennyezettebb, mint a korábbi évtizedekben, és hamarosan a legnagyobb kincs nem az olaj, hanem a víz lesz. Ezért talán a korábbiaknál is fontosabb lesz egy jó vízügyi szakember munkája, és egy jó képesítéssel rendelkező „vizes” igazán keresett lesz a munkaerőpiacon.

Előtérbe kerül egyre inkább ezzel összefüggésben a környezetvédelem, de legalábbis a szennyezett vizek megtisztítása, emberi felhasználásra alkalmassá tétele. Iskolánkban a vízügyi szak éppen ezért egyre nagyobb szerepet kap a jövőben. Tanulmányaik során diákjaink megismerik a környezetünket ért károkat, azok elhárításának módját, tehát környezetvédelmi ismeretekkel kiegészülve folyik a képzés ezen a szakon. Megismerkednek a vízkivétel, víznyerés lehetőségeivel, módszereivel, a víztisztítás módját, települések vízellátási rendszerét, majd az elhasznált vizek szervezett összegyűjtését, az összegyűjtött szennyvíz kezelésének, megtisztításának módját, rendszerét sajátítják el.

Foglalkoznak továbbá a vizek kártételeivel, ami napjainkra szintén fokozottan előtérbe kerül, hiszen egyre gyakoribb az ár- és belvizek okozta kár, esetenként katasztrófa. A diákok megtanulják a vízkárok elleni védekezés lehetőségeit, ár- és belvízvédelmet, illetve az aszályok elleni védekezéshez szükséges öntözési technikákat, a meglévő, természetben előforduló vizek felhasználását.

A vízgazdálkodás másik ágazataként bepillantást nyernek, a vízügyi létesítmények telepítésével, megépítésével – úgy, mint zsilipek, duzzasztóművek, csatornák, árvízvédelmi töltések, stb. – kapcsolatos ismeretekbe.

Végzett technikusként üzemeltethetik az önkormányzatok vízmű telepeit, és a települések környezetvédelmi feladatainál közreműködhetnek. A választott vízügyi szakon szerzett ismereteket a tanulmányaik során megismert környezetvédelmi ismeretekkel kiegészítve a munkaerőpiacon a vízgazdálkodás területén helyezkedhetnek el. Ha a szakirányú továbbtanulást választják, végzett mérnökként részt vehetnek a már említett műtárgyak tervezésében, megvalósításában, illetve a települések vízgazdálkodási és környezetvédelmi tevékenységeiben befolyásosabb pozícióban közreműködhetnek.

Ők azok a szakemberek, akik a napjainkra oly fontossá vált környezettudatos szemléletet bizonyosan továbbviszik életük folyamán és a munkájuk során e szempontokat figyelembe véve tevékenykednek.

020103040506

Copyright © 2013. All Rights Reserved.