BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Környezetvédeli technikus

„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

 

00A környezetvédelmi technikus munkája a környezetvédelem tág területén számos feladattal járhat. Napjainkra az élet csaknem minden területén általánossá vált a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések és az ezzel összefüggő tevékenységek gyakorlása. Mivel a végzettekkel szemben elvárás, hogy munkájuk végzése során ismerjék a környezeti problémákat és kezelésük módszereit, legyenek képesek a környezeti szennyezőforrások feltárására, elemzésére, az ártalmatlanítási módok valamint a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák kiválasztására alkalmazására, figyelembe véve a hatályos műszaki és jogi szabályozásokat, ezért iskolánkban a képzés tanterve ezekre épülve készült el.

A tanulók először általános környezetvédelmi ismereteket szereznek, különös tekintettel a globális környezeti problémákra és azok okaira. Ezt követően az ökológia és természetvédelem oktatása során betekintés nyernek a tanulók a környezet és az élővilág kapcsolatrendszerébe, azok egymásra hatásába, megismerkednek a természetvédelem alapjaival, a nemzeti parkokkal, a védetté nyilvánítás folyamatával és jogi hátterével. Ahhoz, hogy a későbbi munkavégzésük során szükséges ismeretanyaggal rendelkezzenek, szakszerű képzést kapnak a környezeti elemek felépítéséről, azok szennyező forrásairól és később megismerkednek a kárelhárítás folyamatával, módszereivel és az állam környezetvédelmi feladataival.

A gyakorlati oktatás során az elméleti ismereteiket ültetjük át a gyakorlatba. Korszerű műszereinkkel állapotfelmérést végeznek és az eredményeket kiértékelve képet kapnak szűkebb környezetük állapotáról.

Végzett technikusaink elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek lehetnek: munkájuk olyan feladatokra irányulhat, mint a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálata, mérési tervek összeállításában való részvétel és az adatok értékelése, környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazása, kárelhárítás előkészítése és a közreműködhetnek a kárelhárításban. Foglalkozhatnak a vízgazdálkodási feladatok megoldásával, víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésével, szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésével, hulladékgazdálkodási tervek elkészítésével. Környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket felhasználhatják például környezetvédelmi eljárások, berendezések, készülékek értékelésében, kiválasztásában, tesztelésében. A végzettek emellett alkalmasak az önkormányzatok környezetvédelmi hatóság feladatainak ellátására települési környezetvédelmi program előkészítésére.

01020304

Copyright © 2013. All Rights Reserved.