BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Környezetvédelmi technikus

Napjainkban egyre fontosabb feladat a környezet védelme. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát. Munkája végzése során megismeri a környezeti problémákat és kezelésük módszereit, képes a környezeti szennyezőforrások feltárására, az ártalmatlanítási módok és a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására. 

Lehetséges feladatkörei: környezeti elemek és rendszerek jellemzőinek vizsgálata, mérési tervek összeállításában való részvétel, környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazása. Foglalkozhat a vízgazdálkodási feladatok megoldásával, víz- és szennyvíztisztítási technológiák (mechanikai, kémiai, biológiai) üzemeltetésével, szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak (hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás) üzemeltetésével. A végzettek emellett alkalmasak a környezetvédelmi hatóság feladatainak ellátására, települési környezetvédelmi program előkészítésére.

 

0001020304

Copyright © 2013. All Rights Reserved.