BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

00A szakmai ismeretek elsajátítása a klasszikus földmérés és térképészet elméleti és gyakorlati alapjainak megismerésével kezdődik. A napjaink térképkészítési technológiájához azonban számítástechnikai és informatikai alapismeretek is szükségesek, amelyre a magasabb szintű szakmai tudás építhető. A digitális térképszerkesztéshez elengedhetetlen a sajátos célú programrendszerek elméleti és gyakorlati ismerete, míg a térinformatikai rendszerek üzemeltetéséhez a digitális adatbázisnak a digitális térképpel való együttes kezelése a legfontosabb ismeret. A helymeghatározásra irányuló mérések alapozásként a hagyományos eszközökkel, optikai műszerekkel történnek, majd a legkorszerűbb elektrooptikai infravörös és lézeres műszerek, robotrendszerű mérőállomások és egyéb korszerű eszközök használatát, kell elsajátítani. A precíz helymeghatározás legkorszerűbb műszere a műholdakon alapuló GPS (Globális Helymeghatározó Rendszer), amelynek ismerete nem kerülhető meg sem elméletben, sem a gyakorlatban. A fenti rendszerek a térinformatikához szükséges leíró adatok digitális gyűjtését is támogatják. A számítógépes munka nagyon jól felszerelt, önálló szakmai kabinetekben zajlik a digitális térképkészítő szoftverek megismerésével, a földhivatali hálózat informatikai rendszerének használatával, a szükséges szakmai angol nyelv tanulásával együtt. A szakmai vizsga különlegessége, hogy gyakorlati vizsga helyett szakdolgozatot kell készíteni. A végzettek mind földmérőként, mind informatikusként megállják helyüket. Szakirányú továbbtanulás esetén a technikusi oklevél jelentős előnyt biztosít. A felsőoktatásba nem pályázókat a földhivatalok, a közigazgatás, az építőipar, közlekedés, valamint ezek és más területek informatikai rendszerei várják.

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása :

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett geodéziai jellegű terepi adatgyűjtés részfeladatait a vízszintes és magassági alappont-sűrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi. Az irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében. A földmérési térképi tartalmak változásnak terepi, irodai munkafeladatait elvégzi. Az ipari tevékenységhez (közlekedési, építőipari, agro, környezetvédelmi, honvédelmi), valamint a közművezetékek helyének meghatározásához kapcsolódó geodéziai, terepi felmérési, majd az ezt követő irodai feldolgozási részfeladatokat önállóan végrehajtja. A földhivatali hálózatban a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami, alapadatokat a földügy informatikai rendszerének használatával kezeli, módosítja, elvégzi az adatszolgáltatást. A nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai részfeladatokat, az adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást önálló ellátja. A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában alkalmazottként munkát vállal vagy az azokban önállóan vállalkozik. A geodéziai, geoinformatikai munkavégzés során betartja a földmérés etikai normáit, valamint a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat. Együttműködik a munkatársaival.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • terepi helymeghatározást végezni,
 • földmérési adatokat gyűjteni,
 • irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját,
 • részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni,
 • azonosítani a felmérendő objektumokat,
 • felismerni a terepi idomokat,
 • elhatárolást végezni,
 • részletes felmérést készíteni,
 • a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani,
 • használni a fotogrammetria eszközrendszerét,
 • sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni,
 • sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni,
 • ipari geodéziai terepi munkákat végezni,
 • részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban,
 • közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni,
 • közműtérképi térképeket készíteni,
 • közműtérképi adatokat szolgáltatni,
 • földhivatali földmérési feladatokat végezni,
 • ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni,
 • a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni,
 • ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni,
 • térképi adatszolgáltatást végezni,
 • térinformatikai adatokat gyűjteni,
 • térinformatikai adatokat feldolgozni,
 • térinformatikai adatokat szolgáltatni,
 • távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni.

010203040506070910

Copyright © 2013. All Rights Reserved.